6. Februar 2008

Færingernes egen Historie på vej

Nu er det færingernes tur til at få deres historie skildret på DVD. Nordmændene, svenskerne og finnerne har allerede fået en række historiske DVD-udgivelser efter samme koncept som Danskernes egen Historie.

Historieprojektet, som skal skildre Færingernes egen Historie fra år 1900 og frem til i dag, er iværksat af Substanz i samarbejde med den færøske Eik Banki, som støtter Færingernes egen Historie økonomisk.

Det er første gang, der er nogen på Færøerne, der indsamler og registrerer historiske film fra privatpersoner, arkiver, virksomheder og organisationer og bevarer dem for eftertiden i digital form.

Alle opfordres til at gå på jagt i skuffer, lofter og andre gemmer efter historiske fotos, film og videooptagelser, som kan være med til at kaste lys over øernes historie de sidste 100 år. 

 

> Lad os se din filmskat